Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Plesionika martia: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=11] Median Record   No. 6
a = 0.0590 cm CL   
b = 2.7280   Ref. 118086
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
1.1040 2.416 No  unsexed 1.6 - 2.4 CL  207  Spain Gulf of Cadiz/2009-2013 
0.8397 2.419 No  female 1.2 - 2.2 CL  407  Greece eastern Ionian Sea/1999-2001 
0.7694 2.439 No  male 0.8 - 2.3 CL  394  Greece eastern Ionian Sea/1999-2001 
0.0710 2.590 No  female 1.7 - 2.6 CL  24  Madeira Is. off Madeira/1983-2014 
0.0680 2.598 No  male 1.6 - 2.4 CL  22  Madeira Is. off Madeira/1983-2014 
0.0590 2.728 No  mixed 1.4 - 2.6 CL  51  Madeira Is. off Madeira/1983-2014 
0.7230 2.840 No  male     CL  6540  Italy western Ionian Sea/1997-1998 
0.7086 2.850 No  female     CL  4048  Italy western Ionian Sea/1997-1998 
0.6250 3.041 No  female 1.0 - 2.7 CL  208  Spain Catalan Sea/1992-1993 
0.6068 3.081 No  male 0.9 - 2.4 CL  149  Spain Catalan Sea/1992-1993 
0.5711 3.197 No  mixed 0.5 - 2.7 CL  370  Spain Catalan Sea/1992-1993 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15