Search SeaLifeBase

Populärnamn

(e.g. turtle)

Vetenskapligt namn

Släkte
(e.g. Caretta)
Arter
(e.g. caretta)Random Species
Släkte + Arter
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To search without Genus, change Genus option from 'is' to 'contains'.

Ordlista

(t.ex. cnidaria)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Information per land / ö

Species Groupings
Non-fish vertebrates
Crustaceans
Mollusks
Echinoderms
Jellies
Reef-building corals
Sponges
Marine plants
Biodiversitet
Alla fiskar
Införda
Endemiska
Hotade
Farlighet
Revassocierade
Pelagiska
Djupvatten
Användning
Kommersiell
Akvariehandel
FAO akvakultur
FAO fångster
ICES fångster
Sea Around Us
Verktyg
Fälthandbok
referenser
Data saknas
Foton saknas
Checklist (extended)
Diverse
Landsinformation
FAO profil
ReefBase-information
Medarbetare
Populärnamn
AlgaeBase
Not: Listan kan vara ofullständig. Vissa listor kan vara mycket långa och tar tid att ladda hem
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
Information per ekosystem

Biodiversitet
Alla fiskar
Djupvatten
Point data
Verktyg
Näringspyramider
Species Ecology Matrix
Identifiering
Diverse
Ekosysteminformation
Not: Listan kan vara ofullständig. Vissa listor kan vara mycket långa och tar tid att ladda hem
Information per ämnesområde

Trophic Ecology
Föda
Födoslag
Predatorer

Livshistoria
Tillväxt
Längd-vikt-samband
Reproduktion
Könsmognad
Max. size
Lek
Lek
Abundance

Användning
Utplanteringar
Mass conversion

Diverse
CITES
CMS
Namn per språk
Medarbetare
Uploaded photos online
Not: Listan kan vara ofullständig. Vissa listor kan vara mycket långa och tar tid att ladda hem
Verktyg
Seafood advisory
Match names
Information gaps
Sea Around Us
ISSCAAP Troph
FAO akvakultur
FAO fångster
ICES fångster
Landskoder
Catalogue of Life
Species in GoMexSi
Näringspyramider
AquaMaps
Nya arter
Nya foton
rfishbase: R interface to FishBase w/ SeaLifeBase
Obs: Verktyg utan valknapp är tillgängliga på sidorna med artbeskrivningar.
referenser
Författare
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
År
Titel
(e.g. Cephalopods of the world)
Källa
Referensnr.
(e.g. 3742 or 3742 , 7685 , 8452)
Associated Journal

Publish in our journal partner Journal of Fish Biology (Impact factor 2021: 2.051) the results of your primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase.

Referenser som citerar FishBase

Hur man refererar till FishBase
När man refererar till data i FishBase, bör man ange källan som den publikation eller källa (Huvudref. och/eller Dataref.) som anges vid varje uppgift

Referera till FishBase som
Palomares, M.L.D. and D. Pauly. Editors. 2023. SeaLifeBase.
World Wide Web electronic publication.
www.sealifebase.org, version (04/2023).

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from SeaLifeBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from SeaLifeBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from SeaLifeBase'.

FishBase finns också tillgänglig på CD/DVD. Se FishBase hemsida eller FishBase-boken för ytterligare information. FishBase har sammanställts med hjälp av många samarbetspartners och med stöd från Europakommissionen och andra sponsorer


Web Stats
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Vancouver, Canada
update ver. 04/2023