Search SeaLifeBase

Κοινό Όνομα

(e.g. turtle)

Επιστημονικό Όνομα

Γένος
(e.g. Caretta)
Είδη
(e.g. caretta)Random Species
Γένος + Είδη
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To search without Genus, change Genus option from 'is' to 'contains'.

Γλωσσάρι

(π.χ.cnidaria)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Πληροφορίες ανά Χώρα/Νησί

Species Groupings
Non-fish vertebrates
Crustaceans
Mollusks
Echinoderms
Jellies
Reef-building corals
Sponges
Marine plants
Βιοποικιλότητα
Όλα τα ψάρια
Εισαχθέντα
Ενδημικό(ά)
Απειλούμενα
Επικίνδυνο(α)
Υφαλόφιλο(α)
Πελαγικό(ά)
Βαθύβιο(α)
Χρήσεις
Εμπορικό(ά)
Ενυδρειακό εμπόριο
Υδατοκαλλιέργειες FAO
Αλιευτική παραγωγή FAO
Αλιευτική παραγωγή ICES
Η θάλασσα γύρω μας
Εργαλεία
Οδηγός πεδίου
Αναφορές
Ελλείψεις στοιχείων
Ελλείψεις φωτογραφιών
Checklist (extended)
Διάφορα
Πληροφορίες για τις χώρες
Προφίλ FAO
Πληροφορίες από ReefBase
Συνεργάτες
Κοινά ονόματα
AlgaeBase
Σημείωση: Οι κατάλογοι μπορεί να είναι ημιτελείς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι μακροσκελείς και να απαιτούν αρκετή ώρα για να φορτωθούν
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
Πληροφορίες ανά Οικοσύστημα

Βιοποικιλότητα
Όλα τα ψάρια
Βαθύβιο(α)
Σημειακά στοιχεία
Εργαλεία
Τροφικές πυραμίδες
Πίνακας Οικολογίας Ειδών
Προσδιορισμός
Διάφορα
Πληροφορίες για το οικοσύστημα
Σημείωση: Οι κατάλογοι μπορεί να είναι ημιτελείς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι μακροσκελείς και να απαιτούν αρκετή ώρα για να φορτωθούν
Πληροφορίες ανά Θέμα

Τροφική Οικολογία
Δίαιτα
Τροφικά αντικείμενα
Θηρευτές

Ιστορία ζωής
Αύξηση
Σχέση μήκους-βάρους (L-W)
Αναπαραγωγή
Γεννητική Ωρίμανση
Max. size
Γεννοβολία
Γεννοβολία
Abundance

Χρήσεις
Εισαγωγές
Mass conversion

Διάφορα
CITES
CMS
Ονόματα ανά γλώσσα
Συνεργάτες
Uploaded photos online
Σημείωση: Οι κατάλογοι μπορεί να είναι ημιτελείς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι μακροσκελείς και να απαιτούν αρκετή ώρα για να φορτωθούν
Εργαλεία
Seafood advisory
Εναρμόνιση ονόματος ειδών
κενά πληροφόρησης
Η θάλασσα γύρω μας
Τροφικό επίπεδο ISSCAAP
Υδατοκαλλιέργειες FAO
Αλιευτική παραγωγή FAO
Αλιευτική παραγωγή ICES
Κωδικοί χώρας
Catalogue of Life
Species in GoMexSi
Τροφικές πυραμίδες
AquaMaps
Νέα είδη
Νέες Φωτογραφίες
rfishbase: R interface to FishBase w/ SeaLifeBase
Σημείωση: Τα εργαλεία που δεν έχουν πλήκτρο επιλογής είναι διαθέσιμα μόνο μέσα από τη σελίδα 'Σύνοψη Είδους".
Αναφορές
Συγγραφέας
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Έτος
Τίτλος
(e.g. Cephalopods of the world)
Πηγή
Αρ. Αναφοράς
(e.g. 3742 or 3742 , 7685 , 8452)
Associated Journal

Publish in our journal partner Journal of Fish Biology (Impact factor 2021: 2.051) the results of your primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase.

Δημοσιεύματα που αναφέρουν τη FishBase

Πώς να αναφέρετε τη FishBase
Για να δοθεί η πρέπουσα αναγνώριση στους αρχικούς συγγραφείς, παρακαλείστε να αναφέρεστε στα δεδομένα που προέρχονται από τη FishBase, με βάση την Κύρια Αναφορά (Main Ref.) ή/και την Αναφορά Δεδομένων (Data Ref.) κάθε εγγραφής

Αναφερθείτε στη FishBase ως
Palomares, M.L.D. and D. Pauly. Editors. 2023. SeaLifeBase.
World Wide Web electronic publication.
www.sealifebase.org, version (04/2023).

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from SeaLifeBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from SeaLifeBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from SeaLifeBase'.

Σημείωση: Η FishBase είναι διαθέσιμη και σε DC-ROM/DVD, βλέπε την ιστοσελίδα της ή το αντίστοιχο βιβλίο για περισσότερες πληροφορίες. Η FishBase δημιουργήθηκε με τη βοήθεια πολλών συνεργατών και με την υποστήριξη της ΕΕ αλλά και άλλων δωρητών. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να στείλετε φωτογραφίες, στοιχεία ή ανάτυπα εργασιών


Web Stats
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Vancouver, Canada
update ver. 04/2023