Species under Kermia
n= 40
Species name Common name Distribution Max. Length (cm)
Kermia aglaia
(Melvill, 1904)
Western Indian Ocean
Kermia albicaudata
(Smith, 1882)
Western Indian Ocean
Kermia albifuniculata
(Reeve, 1846)
Indo-Pacific
Kermia alveolata
(Dautzenberg, 1912)
Western Atlantic
Kermia aniani
Kay, 1979
Indo-Pacific
Kermia benhami
Oliver, 1915
Southwest Pacific
Kermia bifasciata
(Pease, 1860)
Indo-Pacific
Kermia brunnea
Pease, 1860
Eastern Central Pacific
Kermia caletria
(Melvill & Standen, 1896)
Indo-Pacific
Kermia canistra
(Hedley, 1922)
Indo-Pacific
Kermia catharia
(Melvill, 1917)
Western Indian Ocean
Kermia chichijimana
(Pilsbry, 1904)
Northwest Pacific
Kermia crassula
Rehder, 1980
Southeast Pacific
Kermia cylindrica
Pease, 1860
Indo-Pacific
Kermia daedalea
Garrett, 1873
Indo-Pacific
Kermia edychroa
(Hervier, 1897)
Indo-Pacific
Kermia episema
(Melvill & Standen, 1896)
Indo-Pacific
Kermia felina
(Reeve, 1843)
Indo-Pacific
Kermia foraminata
(Reeve, 1845)
Indo-Pacific
Kermia granosa
(Dunker, 1871)
Indo-Pacific
Kermia harenula
(Hedley, 1922)
Western Central Pacific
Kermia informa
McLean & Poorman, 1971
Eastern Pacific
Kermia irretita
(Hedley, 1899)
Eastern Central Pacific
Kermia lutea
(Pease, 1860)
Indo-Pacific
Kermia maculosa
(Pease, 1845)
Central Pacific
Kermia melanoxytum
(Hervier, 1896)
Indo-Pacific
Kermia producta
Pease, 1860
Eastern Central Pacific
Kermia pumila
(Mighels, 1845)
Pacific Ocean
Kermia pustulosum
(Folin, 1867)
Pacific Ocean
Kermia pyrgodea
(Melvill, 1917)
Indo-Pacific
Kermia retellaria
(Hedley, 1922)
Western Central Pacific
Kermia rufolirata
(Hervier, 1897)
Indo-Pacific
Kermia sagenaria
Rehder, 1980
Southeast Pacific
Kermia spelaeodea
(Hervier, 1897)
Pacific Ocean
Kermia subcylindrica
(Hervier, 1897)
Pacific Ocean
Kermia subspurcum
(Hervier, 1896)
Pacific Ocean
Kermia tessellata
(Hinds, 1843)
Indo-Pacific
Kermia thespesia
(Melvill & Standen, 1896)
Pacific Ocean
Kermia thorssoni
Chang, 2001
Northwest Pacific
Kermia tippetti
Chang, 2001
Northwest Pacific
Back to Search
Back to Top
php script by , 07/04/2009 ,  last modified by , 6:00 PM, 07/04/2009