Details for Văn, M.V., N.A. Tuấn, T.D. Định and H.P. Hùng, 2010
 
Citation Văn, M.V., N.A. Tuấn, T.D. Định and H.P. Hùng 2010 Đăc điếm thành phằn loài và tính chắt khuu hệ cá, tôm phân bổ ở vùnng ven biền sóc trăng-bạc liêu. Tạp chí Khoa học 15a 232-240.
DOI / ISBN
Paper URL
E-mail
Address
Ref. No. 115767
Language Other language
Usage not used yet
Comments
Remarks
Find this reference in Google Scholar | Scirus | Species used from this reference
Cross references
(e.g. cnidaria)

Comments & Corrections

Sign our Guest Book
Back to Search
cfm script by , 12/10/04 ,  php script by , 09/05/08 ,  last modified by sortiz 08/24/17