Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Trachysalambria curvirostris: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=4] Median Record   No. 3
a = 0.7670 cm CL   
b = 2.9710   Ref. 117185
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.7964 2.517 No  unsexed     CL  6778  China Bohai and Huanghai seas/1984-1986 
0.7456 2.904 No  female 0.7 - 2.7 CL  4750  Japan Kagoshima Bay/2002-2005 
0.7670 2.971 No  male 0.6 - 2.0 CL  4776  Japan Kagoshima Bay/2002-2005 
0.0064 3.398 No  unsexed     TL  271  China East China Sea, October 1997 to March 2000 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15