Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Octopus maya: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=6] Median Record   No. 4
a = 2.9400 cm ML   
b = 2.2700    
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
4.2512 2.110 Yes  female     ML  10877  Mexico Campeche Bank/2005-2009 
5.0600 2.120 Yes  male 11.0 - 18.0 ML  34  Mexico Holbox, Quintana Roo/2003 
3.8400 2.160 Yes  female 8.0 - 22.0 ML  344  Holbox, Quintana Roo/2002 
2.9400 2.270 Yes  male 9.0 - 17.0 ML  181  Mexico Holbox, Quintana Roo/2002 
2.0856 2.450 Yes  male     ML  12399  Mexico Campeche Bank/2005-2009 
2.1400 2.450 Yes  female 9.0 - 20.0 ML  765  Mexico Holbox, Quintana Roo/2003 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15