Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Holothuria flavomaculata: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=1] Median Record   No. 1
a = 0.1447 cm TL   
b = 2.2010   Ref. 560
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.1447 2.201 Yes  unsexed 28.0 - 48.0 TL    New Caledonia New Caledonia lagoon 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15