Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Haliotis fulgens: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=2] Median Record   No. 2
a = 0.0732 cm ShL   
b = 3.4300    
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.0513 3.360 No  unsexed     ShL  314  Mexico La Natividad, Baja California 
0.0732 3.430 No  unsexed     ShL    Santa Catalina 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15