Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Doryteuthis opalescens: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=1] Median Record   No. 1
a = 0.1049 cm ML   
b = 1.7196    
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.1049 1.720 Yes  unsexed 1.8 - 5.5 ML  200  Mexico Pacific coast of Mexico/2011-2014 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15