Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Acanthocardia echinata: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=1] Median Record   No. 1
a = 0.2786 cm ShL   
b = 2.9380   Ref. 83653
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.2786 2.938 No  unsexed 0.5 - 6.1 ShL  48  North Sea/2003-2004 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15